Få styr på lønsikringen hos Dahlberg Agentur

Sponsoreret

Du har sikkert styr på, hvad du gør, hvis der kom tyveri i hjemmet eller hvis din cykel bliver taget, men hvad gør du, hvis du står uden job? 

Dahlberg Agentur tegner lønsikring for alle personer, der er over 18 år og under 65 år. Det giver dig en sikkerhed, hvis du på et tidspunkt skulle miste dit job. Ens jobsituation er aldrig sikret, og det er derfor vigtigt også at have en forsikring, der dækker dig, hvis det skulle være tilfældet.

Hvornår træder lønsikringen i kræft:

  • Er fyldt 18 år og er under 65 år.
  • Har fast folkeregisteradresse i Danmark.
  • Har været fastansat som lønmodtager i mindst 16 timer om ugen i en periode på mindst 6 måneder hos én eller flere arbejdsgivere, før du tegner forsikringen. Registrerede arbejdsløshedsperioder på mindre end 14 dage afbryder ikke perioden på de 6 måneder.

Hvad dækker forsikringen: 

  • Du bliver opsagt af din arbejdsgiver
  • Virksomheden går konkurs, og du mister dermed dit job
  • Du bliver ramt af sygdom eller en ulykke, der betyder, at du ikke kan arbejde

Det skal du være opmærksom på: 

  • Du må ikke modtage en opsigelse eller få kendskab til kommende arbejdsløshed i kvalifikations perioden på 6 måneder
  • Den første måned træder din selvrisikoperiode i kræft. Det vil sige, at du selv skal dække den første måned som arbejdsløs
  • Udbetalinger fra forsikringen sker månedligt bagud

Mangler du en lønsikring? Find den hos Dahlberg Agentur.